&amp;lt;iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P3WK3JG"&lt;br /&gt;<br /> height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;

Dermoid Kist

Dermoid kist veya matür kistik teratom adıyla anılan yumurtalık tümörleri, kadın overlerindeki germ hücresi denen üreme hücrelerinden türeyen iyi huylu tümörlerdir. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda yani 15-45 yaş arasında yumurtalıklarda en sık görülen iyi huylu neoplastik tümörler olarak da bilinirler ve son zamanlarda ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme(MRG) gibi tahlillerin sık kullanılmaya başlanmasıyla hastaların ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının daha sık karşısına çıkmaya başlamıştırlar.

Dermoid kistlerin halk arasında bu kadar popüler olmasındaki diğer bir etmen de germ hücrelerinden geliştikleri için, kist içinde yağ, saç, kıl, diş, deri parçası, kıkırdak gibi dokular içermeleri ve doktorlar tarafından bu bilgiler hastalar ile paylaşıldığında bunların hastaların çok ilgisini çekmesidir.

Dermoid Kistler Nasıl Bulgu verirler?

            Çoğu kadında dermoid kistler herhangi bir şikayete ya da bulguya yol açmazlar yani asemptomatiktirler, eğer hastaların bir şikayeti var ise bu genellikle kistlerin büyüklüğüyle alakalı olan kitle etkisine bağlıdır. Eğer dermoid kistler büyük ise içerisindeki yağdan dolayı karın içinde yükselerek hastaların eline hareketli bir kitle şeklinde gelebilirler.

Dermoid Kistler Patlar mı?

            Nadir olgularda, dermoid kistler karın içine sızma yapabilir ve bu durum ağrılı bir şekilde bulgu verebilir.

Dermoid Kist Kendi Etrafında Döner mi?

            Yukarıda da bildirildiği üzere dermoid kistler içerisinde yağlı bir materyal olduğu için karın içinde serbestçe yüzme eğilimindedirler, bu sebest yüzme sırasında dermoid kistin içierisinde bulunduğu over yani yumurtalık kendi kan damarları etrafında dönebilir ve son derece ağrılı ve acil bir durum olan “over torsiyonuna” sebep olabilir. Böyle bir durumda erken davranıldığında yumurtalık tekrar kendi etrafında ters yöne döndürülüp kanlanması düzeltilebilir ve hastaların yumurtalıkları kurtarılabilir. Bu cerrahi çoğu zaman laparoskopik veya robotik olarak yapılabilir, aynı seansta yumurtalığın dönmesine sebep olan dermoid kist de çıkartılarak patolojiye gönderilir.

Dermoid Kistler Kansere Dönüşür mü?

            Dermoid kistlerde kansere dönüşme yani malign transformasyon riski yaklaşık olarak binde 2’dir. Bu risk 45 yaş üzerindeki kadınlarda, 10cm’nin üzerindeki teratomlarda, hzılı büyüyen dermoid kistlerde daha fazladır ve bu gruba hemen ameliyat önerilir.

Dermoid Kist Tanısı Nasıl Koyulur?

            Dermoid kistlere tanı koyulurken biz kadın hastalıkalrı uzmanlarının temel olarak kullandığı araç ultrasonografidir.  Dermoid kistlerin ultrason ile görünümleri çok tipiktir ve kendilerine has olan parlak beyaz görüntü çoğu zaman doğru tanıyı koydurur. Şüpheli olgularda benim en çok danıştığım diğer yöntem ise Manyetik Rezonans Görüntülemedir, MRG ile yaklaşılan olgularda dermoid kistlerin sayısı ve yerleşimi diğer çikolata kisti hibi tümörlerden ayrımı rahatlıkla yapılabilir.

Dermoid Kist Olduğunda Yumurtalık Alınır mı?

            Dermoid kistlerin neredeyse tamamına yakını hastaların yumurtalıkları korunarak sadece dermoid kistler çıkartılarak ameliyat edilebilir. Kendi tecrübemde dermoid kist için bir yumurtalığı çıkarttığımı hatırlamıyorum. Özellikle genç yaşta ve çoğu zaman çocuksuz olan hastalarda ortaya çıkan bu tümörlerde yumurtalığın korunması esastır.

Dermoid Kist Tekrar Eder mi?

            Dermoid Kistler eğer tamamen çıkartılırsa tekrar etme olasılıkları son derece azdır, ancak o esnada yumurtalıkta başka bir yerde küçük bir dermoid kist mevcutsa ve ameliyatta görülmediyse, o kist ileride büyüyüp yeniden ameliyat gerektirebilir.

Dermoid Kistler için Açık ameliyat mı gerekli kapalı mı?

            Yumurtalıkta bulunan dermoid kistlerin ameliyat edilmesi için hemen her zaman kapalı cerrahi yöntemler olan laparoskopik veya robotik cerrahi yapılabilir. Bu yöntemler ile hastalar açık cerrahiye göre daha hızlı iyileşirler ve karın içi yapışıklık riski daha az olur.

Dermoid Kistler Hamileliğe Engel Olur mu?

            Dermoid kistlerin kendisi hamileliğe engel olmaz ise de gebelik palnlayan hastalarda gebelik öncesi ameliyat öneriyorum bunun nedeni dermoid kistler var ike gerçekleşen gebeliklerde eğer dermoid kiste bağlı bir sorun yaşanırsa, yumurtalığın kendi etrafında dönmesi gibi vs, gebe hastalarda bunun tedavisinin daha zor olması ve gebelerde yapıalcak olan ameliyatların daha riskli olmasıdır.

Özetlemek gerekirse dermoid kistler veya matür kistik teratomlar, üreme çağının başındaki kadınlarda en sık görülen iyi huylu yumurtalık tümörleridir, kendi etraflarında dönme risklerinden dolayı tanı aldıktan sonra ameliyat ile çıkartılmaları uygun olacaktır ve bu ameliyat hemen her zaman laparoskopik olarak yapılabilir.

Yaşama Randevu Alın !