Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları ya da jinekolog onkologlar, 4 yıl süren kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını bitirdikten sonra resmi olarak 3 yıl daha eğitim alarak rahim kanseri (endometrium kanseri), yumurtalık kanseri(over kanseri) ve rahim ağzı kanseri(serviks kanseri) gibi kadın kanserlerinin (jinekolojik kanserler) tedavisi üzerine uzmanlaşmış hekimlerdir. 

Jinekolog onkologlar, üst ihtisas eğitimleri boyunca kanserlerin cerrahi tedavisinin yanında, kemoterapi verilmesi, radyoterapinin ilkeleri, patoloji ve kanser araştırmaları gibi konularda da eğitim alırlar. Jinekolog onkologlar kanser tedavisinin yanında, kanser olmayan fakat geçirilmiş cerrahi, karın içi yapışıklıklar veya yüksek kanama riski olan doğum vakalarında da kadın-hastalıkları ve doğum uzmanı olan meslektaşlarıyla beraber çalışırlar.

Türkiye'de Jinekolojik Onkoloji Cerrahisinin Gelişmesi

Tüm dünya tıbbını etkileyen branşlaşma ve özelleşme kavramları kadın hastalıkları ve doğumda da etkisini göstermiş ve kanser hastalarının tedavisinde gereken özenin daha iyi verilebilmesi için jinekolojik onkoloji ile ilgilenen hekimler türemiştir.

Sürecin ilk başında hekimlerin bireysel çaba ve gayretleriyle gelişen jinekolojik onkoloji kavramı, 2009 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resmen kabul edilmiş ve bu konuyla ilgilenen hekimlere sertifikaları dağıtılmıştır. 2011 yılında ise ilk resmi üst-ihtisas programları başlatılmış ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanları arasından sınav ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Ülkemizde 2011’den bu yana düzenli olarak jinekolojik onkoloji cerrahisi eğitimi verilmektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve tarihi figürler için okuyucular Türk Jinekolojik Onkoloji derneğinin sayfasına yönlenebilirler.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisinin İlgilendiği Alanlar

Yukarıda da belirtildiği gibi jinekolojik onkoloji cerrahisi temel olarak kanser tedavisi ile ve kanser olmayan ama standardın üzerinde bir zorluk taşıyan cerrahi işlemlerle uğraşırlar. Bir jinekolog onkoloji cerrahisi uzmanının hizmet portföyü aşağıda sıralananları içerir:
 • Rahim kanseri (Endometrium Kanseri) ( Rahim Kanseri ile ilgili yazıma https://drdermanbasaran.com/rahim-kanseri/ linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Yumurtalık kanseri (Over Kanseri)
 • Rahim ağzı kanseri (Serviks Kanseri)
 • Vajen kanseri
 • Vulva kanseri
 • Karın için yapışıklıklar olan, çok sayıda geçirilmiş cerrahisi olan vakalar
 • Kanser olduğundan emin olunmayan yumurtalık kistleri
 • İleri cerrahi teknik gerektirecek karmaşık myom ve endometriozis olguları
 • Kanama olacağı düşünülen plazenta akreta gibi doğum vakaları
 • Genital fistüller
 • Ailesinde kalın barsak, meme kanseri veya jinekolojik kanser vakası olan hastalarda risk düşürücü cerrahi seçeneklerinin değerlendirilmesi.

Hangi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı ile Görüşmeliyim?

Türkiye’de jinekolojik onkoloji cerrahisi eğitiminin göreceli olarak yeni olması bazı kavram karmaşalarına da neden olmuştur. Bazı hekimlerin resmi bir eğitimleri ve bu konuyla ilgili diplomaları olmamasına rağmen kadın kanserlerini tedavi etmeye çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Tıpta uzmanlık komisyonu da bunun bir sorun teşkil etmediğini belirtmektedir.

Bununla beraber yapılan araştırmalarda jinekolojik kanseri olan hastalar için en iyi sağkalım sonuçlarının bir jinekolog onkolog tarafından tedavi edildikleri takdirde elde edildiği net bir şekilde gösterilmiştir. Kanser tanısı ve tedavisi, hastaların ve hasta yakınlarının hayatında çok önemli bir yere sahiptir, klasik deyişle “hayat memat meselesi”dir ve ancak eğitimli hekimler tarafından verilmelidir.

Bir jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanına da başvurulduğunda aynı şekilde hekimin eğitimi, şimdiye kadar gerçekleştirdiği vakalar, sunabildiği tedavi olanakları dikkatle değerlendirilmelidir. Mesela rahim kanseri tedavisi için artık kapalı (laparoskopik veya robotik cerrahi) standart hale gelmiştir aynı şekilde rahim kanserli hastalarda sentinel (bekçi) lenf bezi teknolojisi dünyanın önde gelen merkezlerinde rutin kullanılabilmektedir.

Yumurtalık(over kanseri) kanseri için bir jinekolog onkoloğun yeterli sayıda vaka yapmış olması, gerektiğinde karın içine sıcak kemoterapi (HIPEC) gibi tedavileri ne zaman ve kime uygulayacağına çok hakim olması gereklidir. Rahim ağzı (serviks) kanseri için ise en yeni çalışmalarda açık cerrahinin kapalı cerrahiden daha iyi sonuç verdiği gösterilmiştir. Dolayısıyla jinekolog onkoloğun aynı şekilde güncel gelişmeleri de yakinen takip etmesi gereklidir.

Özet olarak jinekolog onkologlar veya jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları kadın kanserlerinin tedavisinde uzmanlaşmış, kanser olmayan cerrahi durumlarda ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşları tarafından adeta bir sigorta işlevi gören hekimlerdir.

Dr. Derman Başaran' ın İlgilendiği Alanlar

 • Jinekolojik kanserlerin erken tanısı ve cerrahi tedavisi.
 • Jinekolojik kanserli hastalarda cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi gereksinimlerinin belirlenmesi.
 • Kolposkopi
 • Benign fakat komplike olmuş jinekolojik ve obstetrik problemlerin cerrahi tedavisi (genital fistüller, plazenta yapışma problemleri gibi)
konularla da ilgileniyorum. Jinekolojik onkoloji ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Jinekolojik Onkoloji başlığından faydalanabilirsiniz.